Bám theo những thanh niên đi xe quậy phá trên đường, Nghị và Hải vờ xưng là CSHS, giở trò khám xét rồi yêu cầu nạn nhân “nộp tiền” thì sẽ không bắt xe.>> Giả danh Cảnh sát để cướp