Chỉ trong vòng ba tháng gần đây, giá đất tại nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường mới đã tăng lên gấp 2 - 3 lần. Hai quận được...