(CafeF) - Nguồn thu của Venezuela và một số nước xuất khẩu dầu khác đang giảm mạnh bởi giá dầu hạ đến 73% trong 6 tháng qua.