Trong khi kinh tế Mỹ, châu Á và nhiều nước châu Âu khốn đốn vì giá dầu cao, thì kinh tế châu Phi đang cất cánh...