Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 15/11/2017

Gốc
dầu đậu tương

Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 15/11/2017 - Ảnh 1

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/lb

Dec'17

34,04

34,13

34,01

34,08

34,01

Jan'18

34,16

34,28

34,16

34,23

34,16

Mar'18

34,40

34,51

34,40

34,47

34,40

May'18

34,61

34,73

34,61

34,70

34,61

Jul'18

34,88

34,92

34,88

34,91

34,83

Aug'18

34,88

34,91

34,88

34,91

34,83

Sep'18

-

-

-

34,75*

34,75

Oct'18

34,59

34,59

34,59

34,59

34,54

Dec'18

34,52

34,52

34,52

34,52

34,49

Jan'19

-

-

-

34,47*

34,47

Mar'19

-

-

-

34,46*

34,46

May'19

-

-

-

34,46*

34,46

Jul'19

-

-

-

34,49*

34,49

Aug'19

-

-

-

34,43*

34,43

Sep'19

-

-

-

34,35*

34,35

Oct'19

-

-

-

34,11*

34,11

Dec'19

-

-

-

33,97*

33,97

Jul'20

-

-

-

33,97*

33,97

Oct'20

-

-

-

33,97*

33,97

Dec'20

-

-

-

33,97*

33,97

Nguồn: Tradingcharts.com

Tin nóng

Tin mới