(CafeF) - Giá dầu hạ đến ngày thứ 3 liên tiếp. Mức hạ khoảng 2,2% do sự bận tâm về nhu cầu hàng hóa toàn cầu hạ lớn hơn lo lắng về khả năng OPEC cắt giảm sản lượng. > Giá vàng diễn biến bất thường