Sáng nay, khoảng 400 tiểu thương tại chợ Vườn Hoa, Tp Thanh Hóa, đóng cửa hàng vì mức thu tiền điện quá cao của Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa.

Chợ Vườn Hoa, Tp Thanh Hóa.

Chợ Vườn Hoa có gần 400 kios hoạt động. Theo phản ánh của các tiểu thương, năm 2008, giá điện mà công ty này bán cho các tiểu thương là 3.700 đồng/1KWh; năm 2009 tăng lên thành 3.850 đồng/1KWh; năm 2010 và 2011 là 4.000 đồng/KWh; năm 2012 là 4.200 đồng/1KWh. Đây giá mức giá quá cao so với giá theo quy định của Bộ Công thương áp dụng cho cùng thời điểm (1.863 đồng/1KWh).

Từ tháng 1/2013 đến nay, Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa đã thu với giá 4.740 đồng/1KWh (trong khi giá bán điện kinh doanh theo quy định là 2.200 đồng/1KWh.

Chính quyền thành phố đã "vào cuộc" để giải quyết vụ việc.

Đức Thọ