Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng đang đứng trước áp lực tăng dân số rất lớn.