Gia đình cố GS Phan Cự Đệ tặng sách cho Thư viện Quốc gia

Gốc
Sáng 18.1, bà Nguyễn Minh Chất - vợ cố GS-Viện sĩ-NGND Phan Cự Đệ đã trao cho Thư viện Quốc gia gần 2.000 cuốn sách (bao gồm 1.264 tên sách tiếng Việt, 199 tên sách tiếng Anh, 127 tên sách tiếng Pháp, tiếng Đức, 39 tên sách tiếng Nga và 27 tên sách tiếng Hàn) của cố GS Phan Cự Đệ.

Tin nóng

Tin mới