Tỷ lệ sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên qua tăng từ mức 7,773% lên 9,49% sau khi Sacombank nhận sáp nhập Southern Bank.

Gia dinh ong Tram Be dang so huu 9,5% Sacombank - Anh 1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB ) công bố báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2015.

Về cơ cấu sở hữu của cổ đông nội bộ Ngân hàng, gia đình ông Trầm Bê, Thành viên HĐQT Sacombank, đang nắm 9,49% cổ phần, tăng so với mức 7,773% trước khi Sacombank sáp nhập Southern Bank vào hệ thống.

Cụ thể, cá nhân ông Trầm Bê sở hữu 26.650.619 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,46%. Ông Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê đang nắm 89.182.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,73%. Ông Trầm Khải Hòa, con trai ông Trầm Bê và cũng là thành viên HĐQT Sacombank nắm gần 1,76% cổ phần tại Ngân hàng.

Con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều nắm 1,43%, trong khi chồng bà là ông Lê Trọng Trí, Phó Tổng Giám đốc Sacombank cũng đang nắm 0,11%.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT Sacombank Kiều Hữu Dũng không sở hữu bất kỳ cổ phần nào của Ngân hàng. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ tỷ lệ 0,007% cổ phần Sacombank. Trong khi đó, ông Phan Huy Khang, Phó Chủ tịch kiệm Tổng Giám đốc đang nắm hơn 22,48 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,19%. Còn bà Dương Hoàng Quỳnh Như, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sacombank nắm 0,51% cổ phần.

Southern Bank chính thức sáp nhập vào hệ thống Sacombank từ ngày 1/10/2015.

Trường Văn