Mẹ của đương kim Hoa hậu VN khẳng định, nhiều chi tiết về Thùy Dung được thầy Nguyễn Đình Hòa kể trên báo là “hoàn toàn bịa đặt”. Gia đình người đẹp đang yêu cầu cải chính. Tuy nhiên, thầy giáo của cô khẳng định, ông chịu trách nhiệm về những mình đã viết.