(Zing) - Nhiều nguồn tin cho biết chính Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng đã cùng nhau ''hạ bệ'' gia đình họ Trần.