Điểm sáng thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Điểm sáng thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Xác định phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (gọi tắt là phong trào) có tác động lớn...

20 liên quan

Xã Hà Ninh chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Xã Hà Ninh chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) gắn với Chương trình Mục tiêu...

20 liên quan

TP Thanh Hóa: Xây dựng phố văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện

Trong những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế, thành phố Thanh Hóa luôn coi trọng đến lĩnh...

20 liên quan

Xã Vĩnh Quang quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Nhận thức việc xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao (TCVHTT) là một trong những nội dung quan trọng góp phần...

20 liên quan

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Vĩnh Lộc

Những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (gọi tắt là phong trào) trên địa bàn...

20 liên quan

Khơi dậy sức dân trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa - thể thao (VHTT) hoàn chỉnh góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát...

20 liên quan

Xã Nga An đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây...

20 liên quan

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Cẩm Tú

Những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) được cấp ủy, chính quyền...

20 liên quan

Xã Đan Phượng: Nâng cao nhóm tiêu chí về Văn hóa, xã hội và môi trường

Tính đến cuối năm 2018, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới...

20 liên quan

Nam Định: Hải Hậu thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Hơn 40 năm là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã đạt được nhiều thành tựu...

20 liên quan

Huyện Bá Thước xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bá Thước luôn quan tâm tới công tác xây dựng...

20 liên quan

Huyện Nông Cống quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung,...

20 liên quan

Xã Điền Trung đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) được các cấp ủy đảng,...

20 liên quan

Nam Định: Tam Thanh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Là địa phương ở gần trung tâm huyện, cùng với phát triển kinh tế, nhiều năm qua, xã Tam Thanh (Vụ Bản - Nam...

20 liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị đánh giá sơ kết quý I/2017 về tình hình...

20 liên quan

8 giải pháp xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở Nghi Lộc

Những năm qua, cùng với việc xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng làng văn hóa được huyện Nghi Lộc...

20 liên quan