Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giá gạo sắp đảo chiều

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chuyên gia về lúa gạo thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho biết, khi Hoa Kỳ và Nhật Bản hành động để thay đổi cam kết song phương trong WTO, 1,5 triệu tấn gạo không sử dụng trong kho dự trữ của Nhật Bản sẽ ngay lập tức làm giảm “cơn khát” gạo

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=62420