Gia gao tai mot so tinh tuan den 10/2/2017 - Anh 1

Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Giá bán lẻ:
Lúa khô loại 1 6.000
Gạo tẻ thường 5% tấm 11.000
Gạo tẻ thường 20% tấm 10.000
Gạo nàng hương 17.000
Gạo Jasmine 14.000
Giá mua:
Lúa khô loại 1 5.200
Gạo nguyên liệu loại1 7.050
Gạo nguyên liệu loại 2 6.500
Gạo thành phẩm XK 5% tấm 7.250
Gạo thành phẩm XK 10% tấm 7.050
Gạo thành phẩm XK 15% tấm 6.950
Gạo thành phẩm XK 20% tấm 6.800
Gạo thành phẩm XK 25% tấm 6.900
Hậu Giang
Gạo tẻ thường 11.800
Thóc tẻ thường khô 5.500
Gạo nguyên liệu loại 1 7.150
Gạo nguyên liệu loại 2 7.000
Gạo thành phẩm XK 5% tấm 8.150
Gạo thành phẩm XK 25% tấm 7.900
Long An
Giá bán lẻ
Lúa thường hạt dài, khô 5.600
Lúa thường (loại cũ) 6.550
Gạo thông dụng 10.000
Gạo nàng thơm chợ Đào 19.000
Giá mua nông sản
Gạo nguyên liệu loại 1 7.300
Gạo nguyên liệu loại 2 6.800
Gạo XK 5% tấm 7.550
Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa) 40.000
Trà Vinh
Lúa thường 7.500
Gạo thường 10.000
Gạo Tài Nguyên 15.000
Nếp ngon 18.000(-2.000)
Cám gạo 5.500
Đỗ xanh 36.000
Đỗ tương 30.000
Lạc 50.000
Bình Dương
Thóc tẻ thường 8.000
Gạo tẻ thường 14.000
Gạo tấm thơm, nàng hương 17.500
Bạc Liêu
Thóc tẻ thường 5.500
Gạo tẻ thường 9.000
Gạo thơm Hương Lài sữa 14.000
Gạo lức nguyên liệu 7.200
Gạo NL loại 1 8.400

Nguồn: VITIC/TTGC