Giá gạo tăng cao gây khó khăn cho cuộc sống của 2,5 tỷ người châu Á

Thời gian qua, giá tăng cộng với nguồn gạo dự trữ không dồi dào đã buộc các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và Ai Cập, phải hạn chế xuất khẩu nhằm bảo đảm cung cấp cho thị trường trong nước và kiểm soát giá gạo nội địa...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.30730.qdnd