Hơn tuần qua, giá gạo trên nhiều thị trường châu Á đã diễn biến theo các xu hướng khác nhau.

small_2645.jpg Hơn tuần qua, giá gạo trên nhiều thị trường châu Á đã diễn biến theo các xu hướng khác nhau. Tại Thái Lan, giá chào bán gạo ngày 7/8 còn 336-338 USD/tấn, FOB (100%B), 325-327 USD/tấn, FOB (5% tấm), giảm 8-10% USD/tấn so với đầu tuần trước. Giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam hơn tuần qua ổn định ở mức cao là 308 USD/tấn, FOB và giá gạo 25% tấm tăng 2-3 USD/tấn, lên 292-293 USD/tấn, FOB. Tại Ấn Độ, giá chào bán gạo tăng 3-5 USD/tấn, lên 309 USD/tấn, FOB (5% tấm); 290 USD/tấn, FOB (25% tấm). So với cùng kỳ năm trước, giá chào bán gạo của Thái Lan hiện vẫn tăng 15-18 USD/tấn, của Việt Nam tăng 40-47 USD/tấn. Nhu cầu mới đối với gạo của Thái Lan tiếp tục trì trệ, nguồn cung thóc gạo trong nước tăng, cùng thu hoạch vụ lúa mới.