Giá gạo Việt Nam giảm 1,6% trong tuần 18-25/3

Gốc
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu giảm, giảm khoảng 10 USD hay khoảng 1,6% khi nông dân bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Tin nóng

Tin mới