Giá gỗ xẻ tại CME sáng ngày 15/11/2017

Gốc
gỗ xẻ

Giá gỗ xẻ tại CME sáng ngày 15/11/2017 - Ảnh 1

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

468,00

477,70

464,00

476,00

467,40

Jan'18

452,10

455,70

448,30

452,50

456,30

Mar'18

436,40

439,00

435,80

438,30

440,90

May'18

421,40

422,30

420,00

421,30

424,30

Jul'18

399,30

399,30

399,10

399,30

401,30

Sep'18

389,70

389,70

389,70

389,70

392,20

Nov'18

383,90

383,90

383,90

383,90

387,70

Nguồn: Tradingcharts.com

Tin nóng

Tin mới