Gia hạn đăng ký lưu hành thêm 3.579 thuốc, vaccine, sinh phẩm

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 2.964 thuốc trong nước, 806 thuốc nước ngoài và 79 vaccine, sinh phẩm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gia-han-dang-ky-luu-hanh-them-3579-thuoc-vaccine-sinh-pham-46548.htm