(Vietstock) – Ngày 26/03, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông báo việc tất toán và đóng tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài sẽ được gia hạn đến trước ngày 30/6/2010.

Theo Thông báo số 315/VPCP-KTTH ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đóng cửa sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các ngân hàng thương mại, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép kéo dài thời hạn đóng, chấm dứt hoạt động của các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài thêm 3 tháng kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2010. Nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc gia hạn thời gian tất toán, đóng tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài đến trước ngày 30/6/2010. Việc gia hạn này nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị có tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài có thêm thời gian đóng trạng thái và tất toán tài khoản phù hợp với diễn biến của giá vàng thế giới. Như vậy, việc đóng, chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng trong nước dưới mọi hình thức vẫn thực hiện đúng vào ngày 30/3/2010.