Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/10 đã bỏ phiếu gia hạn sứ mệnh của phái bộ Liên hợp quốc tại Gruzia thêm 4 tháng.