2010 là thời hạn cuối của chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) (đã được áp dụng từ năm 2003). Tổng cục Thuế đang đề xuất gia hạn thời điểm miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020. Nhiều ý kiến cho rằng, nên miễn hẳn thuế sử dụng đất nông nghiệp vì không ảnh hưởng nhiều đến cân đối ngân sách nhà nước.

Miễn, giảm thuế SDĐNN là giảm bớt khó khăn cho nông dân Miễn giảm gần 2.900 tỷ đồng/ năm cho nông dân Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ năm 2003 đến nay, số thuế SDĐNN được miễn, giảm mỗi năm quy thóc gần 1.851 triệu tấn, tương đương khoảng gần 2.900 tỷ đồng, số hộ được thụ hưởng chính sách này 11,25 triệu hộ với 5,5 triệu ha diện tích đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phân tích, tiền thu thuế SDĐNN của cả nước mỗi năm chỉ đạt 1.800 tỷ đồng (chiếm khoảng 0.02% GDP) là rất nhỏ so với những đóng góp của các lĩnh vực khác cho nền kinh tế. “Miễn hẳn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng không ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách nhà nước. Trái lại nó hỗ trợ nông dân, những người hiện còn gặp rất nhiều khó khăn có điều kiện xóa đói giảm nghèo. Bởi vậy, rất nên thực hiện việc miễn hoàn toàn thuế sử đụng đất nông nghiệp cho nông dân”. Bà con nông dân rất ủng hộ quan điểm này. “Trồng lúa, trồng ngô hòa đã là may, chưa kể nếu bị sâu bệnh thì nông dân lỗ nặng. Thuế SDĐNN không nhiều nhưng đối với người nông dân, miễn được khoản nào sẽ bớt thêm gánh nặng khoản đó” – bà Hoàng Thị Bé, ở Kim Sơn (Ninh Bình) cho hay. Bà Bé cho biết thêm, riêng chi phí đầu vào cho phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... đã chiếm một phần không nhỏ. Nếu phải gánh thêm tiền thuế SDĐNN dễ làm cho người nông dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp nữa. Nên miễn hoàn toàn thuế sử dụng đất nông nghiệp Theo ông Dương Ngọc Thí, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn, hiện nay, còn có hai luồng ý kiến về vấn đề này. Một là, những hộ nông dân sử dụng đất ngoài mức hạn điền thì nên thu thuế; hai là, đối với hộ nông dân sử dụng đất trong hạn điền thì nên miễn giảm hoàn toàn. Riêng quan điểm của ông Thí thì nên miễn hoàn toàn loại thuế này. Có như vậy, người nông dân mới có thêm động lực để tích tụ ruộng đất, tiến dần tới sản xuất hàng hóa nông sản, nâng cao tính cạnh tranh. Việc tiếp tục chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Vũ Văn Trường – Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho bà con nông dân, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp, việc tiếp tục miễn, giảm thuế trong thời gian tới là rất cần thiết. Ngày 23-8 vừa qua, Ban soạn thảo văn bản miễn thuế SDĐNN đã trình Quốc hội văn bản đề xuất tiếp tục miễn, giảm thuế đó đến năm 2020. Theo Tổng cục Thuế, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN thời gian qua là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện dần mức sống cho nông dân, nhất là đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm bình đẳng trong việc điều tiết thu nhập, hạn chế đầu cơ đất nông nghiệp; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp. Với những lợi ích nhiều mặt như vậy, theo Tổng cục Thuế, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho các đối tượng trên nên tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2020. Phương Thảo