Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gia hạn trợ cấp an sinh xã hội của nước Mỹ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Mục đích của sắc luật gia hạn SSI thêm hai năm (từ bảy năm lên chín năm) nhằm giúp hai đối tượng trên đủ thời gian trở thành công dân Mỹ để được hưởng quyền lợi an sinh trọn đời.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114721