(VOV) - Điều này cho thấy, đồng bào các dân tộc ở Gia Lai ngày một quan tâm và có nhiều cách làm để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của mình.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Sở VH,TT&DL Gia Lai, mặc dù Dự án bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng chưa được khởi động, nhưng thời gian qua, tỉnh đã trích kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để phục vụ cho công tác bảo tồn di sản này của nhân loại. Với tổng kinh phí 400 triệu đồng, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, phân loại và cho thấy trữ lượng cồng chiêng trên địa bàn Gia Lai còn 5.655 bộ, trong khi đó tỉnh Đắk Lắk chỉ còn khoảng 300 bộ và Kon Tum cũng là địa phương còn nhiều cồng chiêng, với khoảng 1.800 bộ. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, địa phương còn nhiều cồng chiêng nhất là huyện Ia Grai với khoảng 960 bộ, bình quân mỗi làng có 10 bộ cồng chiêng./. Quốc Học