Gia Lai CTC đấu giá thành công 936m2 đất tại tỉnh Kom Tum

Gốc
(ATPvietnam.com)  -CTCP Văn hóa - Du lịch Gia Lai thông báo, ngày 4/1/2008 vừa qua Công ty đã đấu giá mua thành công Nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Tô.

Tin nóng

Tin mới