Gia Lâm phấn đấu trở thành khu vực phát triển mới, đô thị trung tâm Hà Nội

Gốc
Đưa Gia Lâm trở thành là khu vực phát triển mới, là vành đai xanh của thành phố dọc hai bên bờ sông Hồng là mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong 2 ngày 24- 25/7, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ, mục tiêu để đưa Gia Lâm trở thành là khu vực phát triển mới, đô thị trung tâm, nơi tập trung nhiều công trình giao thông, hàng hóa, dịch vụ và là vành đai xanh của thành phố dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn huyện Gia Lâm tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 11,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ (86,5%) đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Các làng nghề truyền thống được mở rộng và phát triển, chiếm tỷ trọng cao trong ngành kinh tế. Huyện đã chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 208,6 triệu đồng (tăng 12,75% so với chỉ tiêu). Nhiều mô hình trồng trọt: sản xuất theo mô hình rau an toàn, mô hình phát triển cây ăn quả…; chăn nuôi sản phẩm sạch, có chất lượng tiếp tục được duy trì và phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao....

Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm đã đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020: giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 11-12%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; duy trì, hoàn thành 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia;…

Quang cảnh Đại hội Nguồn: hanoi.gov.vn

Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh: Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định huyện Gia Lâm là khu vực phát triển mới, đô thị trung tâm, nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy) và hạ tầng kỹ thuật của quốc ra và Hà Nội; trung tâm trung chuyển hàng hóa, trung tâm dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp phía đông thành phố; trung tâm đào tạo dịch vụ y tế cấp vùng; vành đai xanh của thành phố dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống; là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội có vai trò là vành đai xanh, khu vực phát triển nông nghiệp đô thị… Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Gia Lâm phát triển một nền kinh tế toàn diện theo cơ cấu mà huyện đã xác định.

Với những yêu cầu này, ngay từ bước đầu huyện cần có giải pháp và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đón nhận chủ trương trên. Song, trước mắt Gia Lâm cần phải có giải pháp đột phá về kinh tế, như: tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các nhóm sản phẩm truyền thống có thế mạnh của địa phương; khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có giá trị gia tăng lớn; khai thác có hiệu quả các cụm công nghiệp, cụm sản xuất làng nghề; khai thác các tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, về hệ thống giao thông…

Nguyễn Duyên

Tin nóng

Tin mới