Giả mà không giả - thật mà không thật

Gốc
Ai cũng biết đầu tư khác với khai thác. Nhà đầu tư khác với nhà đầu cơ kiếm lời. Vậy mà rất nhiều trường hợp, thậm chí hầu hết các “nhà đầu tư” đều cho là như nhau.

Tin nóng

Tin mới