Giá mà em chẳng thích mưa Thì tôi đâu phải giữa trưa ướt mèm Giá mà em ghét ăn kem Chắc tôi cũng chẳng thấy thèm vậy đâu Giá mà em nói một câu Để cho tôi khỏi thật lâu đợi chờ Giá mà em cứ hững hờ Thì tôi sẽ chẳng dại khờ làm chi Giá em đừng chớp bờ mi Tôi đâu có lạc đường đi, lối về Giá em đừng để tóc thề Thì tôi đâu phải mải mê thế này… HOÀNG NHIÊN