Giá như...

Gốc
Có lẽ Nghị Quyết Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (Nghị Quyết 32/ 2007/NQ-CP ngày 29.6.2007) là một trong những quy định pháp luật từ trước tới nay "thấm" vào xã hội nhất, được hầu hết người dân chấp hành.

Tin nóng

Tin mới