Giá nước sinh hoạt ở TP Hồ Chí Minh tăng 48%

Gốc
Giá nước sinh hoạt sử dụng trong định mức 4 m3/người/tháng là 4.000 đồng/m3; sử dụng từ 4-6 m3/người/tháng được điều chỉnh từ 5.400 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3...

Từ 1/3, giá nước sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu điều chỉnh tăng giá khoảng 48% so với giá cũ. Giá nước áp dụng cho đơn vị sản xuất được điều chỉnh từ 4.500 đồng/m3 lên 6.700 đồng/m3; mức giá áp dụng cho cơ quan, đoàn thể hành chính sự nghiệp được điều chỉnh từ 6.000 đồng/m3 lên 7.100 đồng/m3./. Theo Lao động

Tin nóng

Tin mới