Để làm rõ hơn biểu giá tác quyền, cách thức truy thu, hình thức phân phối, cách bảo hộ tác quyền đối với các phòng trà, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, mạng internet, chương trình phát thanh, truyền hình, Thanh Niên đã trao đổi với ông Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.