Một ngày sau khi Tổng cục Thống kê công bố: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3.2008 đã tăng tới 2,99% so với tháng trước, ngày 26.3, Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có cuộc họp nhận định về diễn biến tình hình giá cả trong quý I và dự báo tốc độ tăng giá tháng 4.