Giá than cho điện tăng 27%

Gốc
Giá than bán cho các nhà máy nhiệt điện trong nước đã tăng 27% kể từ tháng 3/2009 theo lộ trình tăng giá điện.

Tin nóng

Tin mới