Giá thép sẽ giảm?

Gốc
Theo nhận định của Hiệp hội Thép VN, do cung vượt cầu và tiêu thụ chậm nên giá thép sẽ chững lại rồi giảm nhẹ ở cả miền Bắc và miền Nam ngay trong tháng 4 và quý 2-2011. Chỉ tính riêng trong tháng 3-2011, lượng thép tiêu thụ của các thành viên Hiệp hội Thép VN giảm 30,79% so với tháng trước, xấp xỉ 328.000 tấn do phần lớn các công ty thương mại không còn dự trữ thép trữ như tháng 1 và 2.

Đặc biệt, lượng thép tiêu thụ giảm còn do ảnh hưởng bởi cắt giảm chi tiêu công, giảm các công trình đầu tư không có hiệu quả hoặc không cần thiết, rà soát cắt giảm các hạng mục đầu tư của các bộ ngành và địa phương.

Tin nóng

Tin mới