Giá thép Trung Quốc tăng 1%

Gốc
Giá thép Trung Quốc ngày 26.3 tăng 1% sau sáu tuần giảm liên tiếp, khi các nhà buôn đã bắt đầu mua lại. 

Tin nóng

Tin mới