TT - Theo ông Đỗ Hà Nam - chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN, xuất khẩu tiêu của VN trong quý 1 dự kiến đạt khoảng 25.000 tấn tiêu các loại, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2008. Tính đến 20-3 đã xuất được gần 23.000 tấn, tương đương 56,3 triệu USD.