Hỏi:

small_4593.jpg Công ty chúng tôi có khai thác đá tạo thành đá hộc (thương phẩm) trong đó một số bán ngay tại nơi khai thác, một số thì chế biến thành đá dăm hoặc các sản phẩm khác. Xin hỏi, trong trường hợp của công ty chúng tôi, giá tính thuế tài nguyên sẽ được áp dụng như thế nào? Công ty chúng tôi có khai thác đá tạo thành đá hộc (thương phẩm) trong đó một số bán ngay tại nơi khai thác, một số thì chế biến thành đá dăm hoặc các sản phẩm khác. Xin hỏi, trong trường hợp của công ty chúng tôi, giá tính thuế tài nguyên sẽ được áp dụng như thế nào? Trả lời: Tại Điểm 1 Điểm 2 Mục II Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC (27/4/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: 1- Đối với tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác và có thể bán ra ngay sau khi khai thác (như: đất, đá, cát, sỏi, thủy sản...) thì giá tính thuế của một đơn vị tài nguyên là giá thực tế bán ra, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. 2- Đối với tài nguyên khai thác có cùng phẩm cấp, chất lượng, sau đó một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần vận chuyển đi để tiêu thụ hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, chọn lọc..., thì giá tính thuế đơn vị của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được trong tháng là giá bán một đơn vị của loại tài nguyên đó tại nơi khai thác...” Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty khai thác đá tạo thành đá hộc (thương phẩm) và bán ra tại nơi khai thác thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán đá hộc. Giá bán đá hộc này cũng được áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên đối với toàn bộ sản lượng đá hộc khai thác trong tháng, mà không phụ thuộc vào việc đá hộc đã khai thác được công ty lưu tại bãi, trong kho hoặc đưa đi chế biến thành đá có kích thước nhỏ hơn (đá dăm) hoặc để sản xuất sản phẩm khác. Đối với sản phẩm đá dăm hoặc sản phẩm khác được chế biến từ đá hộc khi bán ra không chịu thuế tài nguyên nữa. Trường hợp công ty khai thác đá hộc, không bán ra mà chuyển toàn bộ vào chế biến đá dăm hoặc sản phẩm khác thì giá tính thuế tài nguyên là giá đá dăm hoặc giá bán sản phẩm chế biến từ đá, trừ chi phí phát sinh sau khâu khai thác đá hộc như chi phí sàng tuyển, chọn lọc, chế biến,... theo hướng dẫn tại Điểm 3.1 Mục II Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC nêu trên