(GD&TĐ) - Theo Bộ NN&PTNT, 2 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2009.

Giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tăng 25%