Giá USD trở lại ngưỡng 16.000 đồng/USD

Gốc
Ngày 25/3, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, giá USD trên thị trường tự do đã trở lại ngưỡng 16.000 đồng/USD và cao hơn tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Tin nóng

Tin mới