(CafeF) - Giá vàng hạ lần đầu tiên trong tuần này trước dự đoán sự đi xuống của kinh tế toàn cầu sẽ khiến nhu cầu hàng hóa giảm. > Giá dầu thấp nhất trong 11 tháng