Giá vàng, giá dầu cùng trồi sụt cùng tỷ giá USD

Gốc
Giá USD hết tăng mạnh rồi lại giảm mạnh, kéo giá vàng và giá dầu thế giới “đứng ngồi không yên”...

Tin nóng

Tin mới