Hôm nay (12-2), các sàn giao dịch vàng tại một số quốc gia châu Á hoạt động trở lại. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng vẫn còn phức tạp