Giá vàng sáng ngày 16-8-2013

Gốc
Khu vực Loại Mua Bán TP.HCM SJC 1Kg 37.780 38.180 SJC 1 lượng 37.780 38.180 SJC 1 chỉ 37.780 38.210 SJC 24K 34.980 36.180 SJC 18K 25.588 27.288 SJC 14K 19.545 21.245 Hà Nội Vàng SJC 37.780 38.200 Đà Nẵng Vàng SJC 37.780 38.200 Nha Trang Vàng SJC 37.770 38.200 Cà Mau Vàng SJC 37.780 38.200

Tin nóng

Tin mới