Giá vàng tiến không được, lùi không xong

Những thông tin có tác động trái chiều đã khiến giá vàng thế giới đêm qua khó “cựa quậy”...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=7a3e8c62f34251&page=category