Doanh thu giảm nhưng giá vốn bán hàng lại tăng khiến lợi nhuận gộp thu về còn 234 tỷ đồng, giảm 14,7% so với con số đạt được cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ mức 29,4% xuống còn 25,8%.

Gia von tang, Gemadept bao lai quy III giam nhe - Anh 1

CTCP Gemadept (mã GMD ) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần 907 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Tuy vậy, giá vốn bán hàng lại tăng 2% khiến lợi nhuận gộp thu về còn 234 tỷ đồng, giảm 14,7% so với con số đạt được cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ mức 29,4% xuống còn 25,8%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm một nửa còn 6,5 tỷ đồng. Bù lại, chi phí tài chính cũng giảm 38%, còn gần 52 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, GMD ghi nhận lợi nhuận sau thuế 110,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 96 tỷ đồng. EPS đạt 511 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GMD đạt doanh thu thuần 2.706 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 365,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ.

Năm 2016, GMD đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Với kết quả đạt được 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 73,1% và 85% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của GMD đạt hơn 9.456 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 896 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 97 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 35,8%, còn gần 972 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho tăng 19,3%, lên gần 128 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức 3.791 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,7 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.078 tỷ đồng.

Trần Thúy