Giá xăng giảm hay tăng trong đợt điều chỉnh ngày 16/8/2019?

Gốc
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ.

Mới đây, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thông báo điều hành giá xăng dầu bảo đảm giữ mức chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E5RON92 và xăng khoáng RON95.

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít; các loại dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít; dầu hỏa giảm 570 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg.

Vậy là, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.358 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.405 đồng/lít.

Các loại dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.504 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.396 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.072 đồng/kg.

Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 16/8/2019.

Mức giảm này nhờ quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính khi thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn về kiểm soát chất lượng xăng dầu và cách xác định hàng hóa Việt Nam

Thy Thảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-xang-e5-va-ron95-tiep-tuc-giam-tu-chieu-1682019 -64596.htm