Giá xăng giảm, sao cước taxi vẫn cao ?

(HNM) - Thời gian qua, giá xăng dầu trong nước giảm liên tục khiến cước taxi trên địa bàn Hà Nội có những biến động theo. Đến nay, đã có trên 80 doanh nghiệp (DN) taxi niêm yết giá cước mới với mức giảm phổ biến từ 500-1.000 đồng/km. Nhưng dư luận cho rằng mức giảm này chưa thỏa đáng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190413