Hạt nhựa Pe dạng nguyên sinh (Polyethylene exceed 1018ca) 1.83 USD/kg Đài Loan Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) CIF