Hạt nhựa nguyên sinh polypropylene homopolymer grade H030SG 1.780,00 USD/tấn Ấn Độ Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh) CIF